Tags包含 刘季澄投赠新诗次韵为谢杨万里 的信息

1、《刘季澄投赠新诗,次韵为谢》宋 作者:杨万里

君操笔耒启新畲,耕遍西溪万卷余。
藜杖芒鞋来得得,柳风花雨政疏疏。
是家人物孙如祖,惊代诗文我爱渠。
努力收科无早晚,不须灯下独长嘘。

时间:2019-07-06 宋朝

回到顶部